İskontolu Faturaların Muhasebe Entegrasyonu

İskontolu Faturaların Muhasebe Entegrasyonu Nasıl Olur?

İskontolu alış-satış-iade faturalarının, K9'da otomatik oluşturulan muhasebe entegrasyon fişleri bu belgede anlatılmıştır. Örnek olarak aşağıdaki fatura baz alınmıştır.

Satış Faturalarında Muhasebe Fişi:

HESAP İSMİ BORÇ ALACAK
120 ALICILAR 3026,70  
600 SATIŞLAR   2565,00
391 HESAPLANAN KDV   461,70
Fiş Toplamı 3026,70 3026,70

 

Alış Faturalarında Muhasebe Fişi:

HESAP İSMİ BORÇ ALACAK
153 XX TİCARİ MALLAR 855,00  
153 XX TİCARİ MALLAR 1710,00  
191 İNDİRİLECEK KDV 461,70  
320 SATICILAR   3026,70
Fiş Toplamı 3026,70 3026,70

 

Alıştan İade Faturalarında Muhasebe Fişi:

HESAP İSMİ BORÇ ALACAK
320 SATICILAR 3026,70  
153 XX TİCARİ MALLAR   855,00
153 XX TİCARİ MALLAR   1710,00
391 HESAPLANAN KDV   461,70
Fiş Toplamı 3026,70 3026,70

 

Satıştan İade Faturalarında Muhasebe Fişi:

HESAP İSMİ BORÇ ALACAK
610 SATIŞTAN İADELER 2565,00  
191 İNDİRİLECEK KDV 461,70  
120 ALICILAR   3026,70
Fiş Toplamı 3026,70 3026,70