Kısayol Tuşları

Programın kısayol tuşları nelerdir?

İşlem ekranlarında kullanılan kısayol tuşları sayesinde klavyeden hızlı veri girişi yapılabilir.
 
F1   :  Yardım sayfasını açar.
F2   :  Girdiğiniz bilgiyi kaydeder.
F3   :  Yazıcıya gönderme işlemi için kullanılır.
F4   :  Fiş aramalarında fişin numarasına göre detay bilgiyi getirir.
F5   :  Ekran görüntüsünü yeniler.
F6   :  Fiş kopyalama için kullanılır.
F7   :  Hesap Ekstresi çağırmak için kullanılır.
F8   :  Yeni kayıt işlemi için kullanılır.
F9   :  Ara/Bul tuşudur. İçinde bulunulan ekrandaki kayıt aramaları için kullanılır.
F11 :  Hesap Planı listesini çağırmak için kullanılır.
F12 :  Arama tuşudur. Satır aramaları için kullanılır.
CTRL+S  :  F2 tuşu ile aynı işleve sahiptir. Girilen bilgiyi kaydeder.
CTRL+K  :  Fiş girişlerinde fiş satırını kopyalar.
Page Up      : İleri (sonraki) kayıt tuşudur. İşlem ekranında bir sonraki kaydı görüntüler.
Page Down : Geri (önceki) kayıt tuşudur. İşlem ekranında bir önceki kaydı görüntüler.  
CTRL+Page Up      : Son kayıt tuşudur. İşlem ekranındaki son kaydı görüntüler.  
CTRL+Page Down : İlk kayıt tuşudur. İşlem ekranındaki ilk kaydı görüntüler.  
CTRL+Delete  : Kayıt silmek için kullanılır.