Personel Sabit Değer Güncelleme

Personel'de sabit değerlerin güncellenmesi nasıl yapılır?

Personel Modülü'nde mevcut mevzuata göre kullanılacak sabit değerler tanımlanmıştır. Bu değerler bordro hazırlığında kullanılır. Mevzuat değişikliklerinde güncelleme yapmak gerekir. Örneğin; asgari ücret tavan ve taban ücretleri veya asgari geçim indirim tutarlarında değişiklik olduğunda güncelleme yapılır.
 
Personel Modülü --> Sabit Değerler bölümünden işlem yapılır.
 
1. SSK Bilgileri:
 
 • Muhasebeye entegrasyon şekli seçilir. Muhasebe entegrasyon fişinde her personelin detayı ayrı ayrı görüntülenebilir veya bordro toplamları bazında görüntüleme yapılır.
 • İşyeri 5510 no'lu kanunda belirtilen şekilde prim ödeme indiriminden faydalanıyor ise ilgili seçenek işaretlenir. İndirim oranı girilir.
 • Haftalık çalışılan gün sayısı girilir. Girilen değer personel kartlarına da otomatik olarak atanır.
 • Yemek yardımında mevzuata göre muaf tutulan yüzde değeri girilir. 
 • İşyeri tehlike sınıfı seçilir. Tehlike sınıfına göre prim yüzdeleri otomatik olarak hesaplanmaktadır.
 • SSK-SGDP Primi uygulaması var ise işçi ve işveren yüzdeleri tanımlanır.
 • Diğer değerler hazır olarak gelmektedir. Mevzuat değişikliklerinde güncelleme yapılır.

2. Vergi Bilgileri:

 • Gelir vergisi dilimleri ve vergi oranları mevcut değerleri otomatik olarak gelmektedir.
 • Mevcut damga vergisi oranı otomatik olarak gelmektedir.
 • Mevzuat değişikliği olduğunda yeni değerler girilir.

3. Asgari Geçim İndirimleri:

 • Mevcut mevzuata göre geçerli rakamlar hazır olarak gelmektedir.
 • Yıl bazındaki tutar değişiklikleri girilir.

4. İhbar ve Kıdem Tazminatı:

 • Mevcut mevzuata göre geçerli değerler hazır olarak gelmektedir.
 • Mevzuat değişikliği olduğunda güncellenir.