Şube Depo Ünite

Şube/Depo/Ünite Bağlantısı

  • Şubenin deposu olmayabilir veya pekçok deposu olabilir.

  • Depolar şubelere bağlıdır. Stoklar depo bazında takip edilir.

  • Şubelerin üniteleri vardır.

  • Şubede cari, çek/senet/, fatura, irsaliye, stok işlemlerinin yapıldığı her birim bir "ünite" dir.

  • Şubede işlem yapan birden fazla ünite tanımlanabilir.

  • Ünitenin işlem yaptığı bilgisayar şube tanımında belirtilir.

  • Her ünitenin bir kasası vardır. Ünitenin yaptığı işlemler kendi kasası üzerinden takip edilir. Aynı kasayı kullanan birden fazla ünite olabilir. Bu bir problem teşkil etmez.